Nieuwe voorzitter gezocht

Home / Nieuwe voorzitter gezocht

Stichting GO Leerdam is op zoek naar een nieuwe voorzitter

Bij onze stichting zijn ongeveer 50 vrijwilligers actief. Zij zetten zich in voor een mooi en afwisselend cultureel programma in ons stadspodium voor alle leeftijden en zij bieden tevens ondersteuning aan de vele huurders.

De voorzitter heeft algemene leiding van de stichting en vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe. De voorzitter overlegt met officiële instanties en geeft leiding aan het bestuur. De voorzitter Is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden en stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op.

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement.

Ziet er op toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop aan indien dit niet het geval lijkt

De taken van de voorzitter:

  • Voorzitten vergadering bestuur
  • Gesprekken met vrijwilligers en actief werven
  • Contacten met sponsors en fondsen
  • Contacten met gemeente (beleidszaken)
  • Contacten met andere organisaties
  • 1e aanspreekpunt voor (nieuwe) activiteiten
  • Samenwerking zoeken en onderhouden met Popschool, Zonnebloem, programmamakers, Kunst Centraal, Bindkracht VHL, vaste huurders
  • Representatie bij externe bijeenkomsten
  • Contact met schoonmaakster(s)

De benodigde tijd voor het uitvoeren van deze werkzaamheden bedraagt, afhankelijk van jouw invulling, ongeveer 10 uur per maand. De functie is op vrijwillige basis, uiteraard is er een onkostenvergoeding wanneer je kosten maakt door je werkzaamheden bij GO (bijvoorbeeld reiskosten).

Meer info is te verkrijgen bij onze huidige voorzitter Alma Taal via almataal1@gmail.com.

Ben je geïnteresseerd in deze vrijwilligersfunctie? Stuur dan een sollicitatie(brief) met CV vóór 5 maart naar info@go-leerdam.nl.

GO for it.