Nieuwe penningmeester gezocht

Home / Nieuwe penningmeester gezocht

Stichting GO Leerdam is op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Bij onze stichting zijn ongeveer 50 vrijwilligers actief. Zij zetten zich in voor een mooi en afwisselend cultureel programma in ons stadspodium voor alle leeftijden en zij bieden tevens ondersteuning aan de vele huurders.

Stichting GO is een financieel gezonde organisatie. De afgelopen 2 jaar is met behulp van subsidies en fondsen geïnvesteerd in de vernieuwing en verduurzaming van de verlichting en het geluid. Daarnaast is ook de ventilatie in combinatie met koeling op orde gebracht.

De taken van de penningmeester:

  • Voert de financiële administratie, zorgt voor het actueel bijwerken en inzichtelijk houden ervan.
  • Brengt verslag uit over de financiële aangelegenheden in het bestuur zoveel mogelijk per vergadering.
  • Beheert de bankrekeningen.
  • Maakt een begroting en een financieel jaarverslag
  • Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken.
  • Onderhoudt contacten met verstrekkers van subsidies en fondsen

De benodigde tijd voor het uitvoeren van deze werkzaamheden bedraagt, afhankelijk van jouw invulling, ongeveer 6 – 10 uur per maand. De functie is op vrijwillige basis, uiteraard is er een onkostenvergoeding wanneer je kosten maakt door je werkzaamheden bij GO (bijvoorbeeld reiskosten).

Meer info is te verkrijgen bij onze huidige penningmeester Petra Groeneweg via penningmeester@go-leerdam.nl.

Ben je geïnteresseerd in deze vrijwilligersfunctie? Stuur dan een sollicitatie(brief) met CV vóór 5 maart naar info@go-leerdam.nl.

GO for it.